Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 21. 5. 2013

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 5. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Noviny vysielaného dňa 22. 11. 2012 a Súdna sieň – Extrémne prípady vysielaného dňa 11. 12. 2012 na programovej službe JOJ a záznamy z rôznych časov vysielania JOJ PLUS v dňoch 18., 19. a 25. 11., 2., 3. a 9. 12. 2012 (spolu 15 záznamov);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 16. 12. 2012 dvakrát prerušil tretí a piaty 30-minútový časový úsek programu Narnia: Princ Kaspian;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 29. 10. 2012 odvysielaním príspevku Nie sú peniaze pre záchranárov v programe Televízne noviny;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevkov v programe Televízne noviny: Postavili sa za neho sestričky dňa 1. 11. 2012 a Šikovní vraj odchádzajú dňa 2. 11. 2012;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 15. 12. 2012 o cca 19:00 hod odvysielaním príspevku Čierni pasažieri bez dôkazov v programe Správy STV;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku  „Talianska“ kauza – Stretnutie s Jolkou v programe Noviny dňa 16. 2. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Ostali vraj bez pomoci v programe Televízne noviny dňa 17. 2. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním upútaviek na program Dobrodružstvo v oblakoch dňa 17. 2. 2013 o cca 09:00, 09:56, 18:26 a 19:47 hod, Takmer dokonalý zločin dňa 27. 2. 2013 o cca 15:27 hod a Walking Dead dňa 23. 3. 2013 o cca 18:54 a 19:41 hod, ktoré boli klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov a v súvislosti s vysielaním textových informácií o vlastnom programe dňa 10. 2. 2013 o cca 18:52 hod, 17. 2. 2013 o cca 09:01, 09:56, 18:26 a 19:47 hod, dňa 27. 2. 2013 o cca 15:27 hod, dňa 23. 3. 2013 o cca 18:54 a 19:41 hod, ktoré neoznačil príslušným grafickým symbolom;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov Cesta do Sonory dňa 10. 2. 2013; Davidova matka dňa 14. 2. 2013; Vyzvedač dňa 17. 2. 2013, Nezmieriteľní dňa 17. 2. 2013, Expres foto dňa 20. 2. 2013, Mesto v obkľúčení dňa 22. 3. 2013, Stena tajomstiev dňa 23. 3. 2013 a možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 22. 3. 2013 v čase od 23:00 do 00:00, keď mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) a § 32 ods. 4 písm. b) ZVR (povinnosť zabezpečiť, aby reklama a telenákup nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali ich dôveru) v súvislosti s vysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 30. 3. 2013 o cca 07:00 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Bučkovci – SLNKO, SENO, DEDINA zo dňa 17. 2. 2013, Noviny z dní 16. 2., 21. 2., 4. 3. a 22. 3. 2013, Kutyil s.r.o. zo dňa 22. 3. 2013 a záznamy z rôznych časov vysielania JOJ a JOJ PLUS v dňoch 16. – 21. 2., 12. 3. a 22. – 24. 3. 2013 (spolu 28 záznamov).


Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 5. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak