Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 7. 5. 2013

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 5. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznych programových služieb TV Premium a TV Západ spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TELEVÍZIA Trenčianske Teplice spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorým došlo dňa 4. 11. 2012, keď bol reklamou dvakrát prerušený druhý 30-minútový časový úsek programu Diamanty sú večné a v čase od 16:00 do 17:00 hod boli odvysielané reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 330 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy), ku ktorému došlo dňa 11. 2. 2012 počas programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 2. 12. 2012 štyrikrát prerušil program Súmrak nad Sommarholmom zaradením reklamy;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 17. 11. 2012 odvysielaním troch upútaviek na program Česko Slovensko má talent, ktoré neboli označené grafickým symbolom JSO;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 13. 9. 2012 o cca 19:58 hod odvysielaním príspevku Krátka pamäť Františka Chmelára v programe Športové noviny;
 • začala dve správne konania voči vysielateľovi a poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a www.joj.sk) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevku Nechtiac zrazil kamaráta v programe Noviny dňa 4. 3. 2013 (JOJ) a zaradením videa Martina (†28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama v sekcii NOVINY.SK, podsekcii Krimi (www.joj.sk), ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti matky obete tragickej nehody;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevku Smrť medzi výtlkmi v programe Televízne noviny dňa 4. 3. 2013, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti matky obete tragickej nehody;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. ZVR (povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním upútaviek na program Deň a noc dňa 12. 2. 2013;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 písm. ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov Mestečko Black River dňa 31. 1. 2013, Pokrvní bratia a Kid Blue dňa 3. 2. 2013, Šerif Ned Blessing dňa 5. 2. 2013, Prorok zla dňa 6. 2. 2013, Neodhalené klamstvo dňa 12. 2. 2013, Moja najväčšia životná výhra a Čierna diera dňa 13. 2. 2013 a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 31. 1. 2013 v čase od 11:00 do 12:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka a Dvojka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním dňa 24. 2. 2013, keď o cca 19:38 hod (Jednotka) a o 19:37 hod (Dvojka) odvysielal oznámenia o vlastnom programe vo forme textových informácií, ktoré neboli označené grafickým symbolom JSO a v prípade textovej informácie o programe Až do mesta Aš, ktorý bol klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, mohlo dôjsť k nesprávnemu zaradeniu predmetného oznámenia do vysielania.


Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 5. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak