Tlačová správa: O voľné rozhlasové frekvencie sa uchádza štrnásť záujemcov (30. 4. 2013)

 

O desať voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie prejavilo v jarnom výberovom konaní záujem štrnásť žiadateľov: C.S.M. group s.r.o., media.fm s.r.o., Best FM Media spol. s r.o., GES Slovakia, s.r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., Rádio Rebeca, s.r.o., RADIO ROCK, s.r.o., SITY MEDIA s.r.o., Rádio WOW s.r.o., Rádio LUMEN, spol. s r.o., Marek Petráš, Rádio Šport s.r.o., JOLIN, s.r.o. a D.EXPRES, a.s.
 
Najviac záujemcov sa uchádza o frekvenciu 93,2 MHz Poprad, ktorá je od decembra 2012 uvoľnená po vysielateľovi Turist servis, s.r.o. (TOUR RADIO). Využívať by ju chcelo šesť vysielateľov: RADIO ROCK, s.r.o., Rádio Šport s.r.o., C.S.M. group s.r.o., Best FM Media spol. s r.o., RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. a D.EXPRES, a.s. Viacero uchádzačov sa prihlásilo aj o frekvencie 105,5 MHz Bratislava, 105,9 MHz Nitra, 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom a 89,5 MHz Považská Bystrica. Naopak, žiaden záujemca sa neuchádza o frekvenciu 93,0 MHz Trebišov. Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
 
Rozhodnutiu o pridelení jednotlivých frekvencií predchádza verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 20. mája 2013 od 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

    Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:

 Lokalita Frekvencia
 [MHz]
 Žiadateľ
 Verejné
 vypočutie
 Bratislava 92.6 C.S.M. group s.r.o.
 09:45 hod
 Bratislava 105.5 Best FM Media, spol. s r.o.
 GES Slovakia, s.r.o.
 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
 10:00 hod.
 10:15 hod
 10:30 hod
 Lučenec 89.1 media.fm s.r.o. 12:15 hod
 Martin 99.6 Rádio Rebeca, s.r.o. 10:45 hod
 Nitra 105.9 JOLIN, s.r.o.
 RADIO ROCK, s.r.o.
 SITY MEDIA s.r.o.
 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
 Rádio WOW s.r.o.
 11:00 hod
 11:15 hod
 11:30 hod
 10:30 hod
 12:00 hod
 Nové Mesto nad Váhom 
 95.5 Best FM Media, spol. s r.o.
 GES Slovakia, s.r.o.
 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
 10:00 hod
 10:15 hod
 10:30 hod
 Považská Bystrica
 89.5 Best FM Media, spol. s r.o.
 GES Slovakia, s.r.o.
 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
 10:00 hod
 10:15 hod
 10:30 hod
 Rožňava 102 Marek Petráš
 12:30 hod
 Spišská Stará Ves
 99.6 Rádio LUMEN, spol. s r.o. 11:45 hod
 Trebišov 93 (žiaden záujemca) 
 Poprad
 93.2 RADIO ROCK, s.r.o.
 Rádio Šport s.r.o.
 Best FM Media, spol. s r.o.
 C.S.M group s.r.o.
 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
 D.EXPRES, a.s.
 11:15 hod
 12:45 hod
 10:00 hod
 09:45 hod
 10:30 hod
 09:30 hod
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak