Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 12. 3. 2013

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 3. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby tv Piešťany spoločnosti TV Stream s.r.o.;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 36 509 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA a DOMA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo v desiatich reklamných šotoch odvysielaných v rôznych časoch v období od 7. 12. 2010 do 12. 2. 2011 (vec vrátená z NS SR);
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s odvysielaním programu Hvězda zvaná Pelyněk dňa 19. 8. 2012 o cca 17:03 hod, ktorý bol štyrikrát prerušený a v čase od 17:00 do 18:00 došlo k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Špeciálne extrémne rodiny 7. 9. 2012;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 100 eur prevádzkovateľovi retransmisie DIGI SLOVAKIA, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR tým, že dňoch 5., 8. a 10. 10. 2012 poskytoval retransmisiu programových služieb NOVA a Prima family prostredníctvom satelitu – služba DIGI TV bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s odvysielaním reklamného bloku dňa 18. 9. 2012 o cca 18:23 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Narnia: Princ Kaspian dňa 16. 12. 2012 o cca 20:24 hod;
  • začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie osem súvislých záznamov vysielania z obdobia 5. až 23. 12. 2012 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Barbar Conan klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov dňa 23. 12. 2012 o cca 17:41, 18:41 a 19:52 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 12. 3. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak