Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 29. 1. 2013

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 29. 1. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby SMTV (Staromestská televízia) vysielateľovi Staromestská a.s., Bratislava;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) za porušenie § 18a písm. a) ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých) v súvislosti s vysielaním v mesiaci august 2012;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur  vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR (upútavka na program nesmie obsahovať výňatky z diel zobrazujúce násilie) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Farmár hľadá ženu dňa 23. 8. 2012 o cca 21:25;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur  vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 23. 8. 2012 v čase od 22:00 do 23:00 hod odvysielal reklamné bloky v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 min;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 2. 9. 2012 v čase od 16:00 do 16:59 odvysielal reklamné bloky v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 min;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 25. 8. 2012 v čase od 20:00 do 20:59 odvysielal reklamné bloky v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 min;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur  vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Extrémne prípady dňa 25. 7. 2012 o cca 11:15 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu z vysielania programu Extrémne rodiny zo dňa 18. 6. 2012;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi D.EXPRES, a.s. (programová služba Rádio Expres) za porušenie § 34 ods. 1  ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním dňa 26. 9. 2011 o cca 15:56 a dňa 27. 9. 2011 o cca 7:57 a 15:58 hod a za porušenie § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) v súvislosti s odvysielaním oznámenia o programe Česko Slovensko má talent dňa 26. 9. 2011 o cca 7:10 hod (vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) za to, že dňa 14. 9. 2012 v čase o cca 15:53 hod odvysielal na frekvencii v lokalite Lučenec reklamu na OTP Banku v maďarskom jazyku;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi L-MEDIA s. r. o. (programová služba L-Rádio) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 14. 6. 2012 odvysielaním komunikátu, ktorý propagoval subjekt Alconet a za porušenie § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) v súvislosti s odvysielaním  komunikátov propagujúcich reštauračné zariadenie a hotel Liptovský dvor dňa 14. 6. 2012;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Prispejte na faru (Vraj je to povinné...) v programe Noviny o 12 o cca 12:00 hod a príspevku Rozdelila ich rozostavaná fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary) v programe Noviny o cca 19:30 hod dňa 27. 7. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Lekári odmietli potrat (Žena zomrela) v programe Noviny o 12:00 a príspevku Lekári odmietli potrat (Žena zomrela) v programe Noviny o 17:00 dňa 15. 11. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Doslova (téma: Ide naozaj o pacienta?) dňa 16. 10. 2012;
 • začala dve správne konania voči vysielateľovi TV LUX, s.r.o. (programová služba TV LUX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu U Pavla (téma: Registrované partnerstvá homosexuálov) dňa 29. 10. 2012 a § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov), pretože bol tento program označený ako sponzorovaný periodikom Katolícke noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programu Farma dňa 23. 11. 2012;
 • začala tri správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 21., 28. 10. a 17. 11. 2012, § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti vysielaním programu Nebezpečný sudca dňa 17. 11. 2012  a § 20 ods. 4  ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Česko Slovensko má talent dňa 17. 11. 2012, ktorá nebola označená piktogramom JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Česko Slovensko má talent zo dňa 16. 9. 2012.Všetky uznesenia prijaté dňa 29. 1. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak