Zápisnica RVR č.20/2004 zo dňa 23.11.2004

Zápisnica č. 20/2004

zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo

dňa  23. 11. 2004 o 15,00 hod. v hoteli Aqua City, Poprad

 

Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie

Overovateľ: Peter Škultéty

 

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

 
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak