Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 15. 1. 2013

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 15. 1. 2013 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby MARKÍZA CINEMA vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.;
 • udelila licenciu na regionálne rozhlasové terestriálne vysielanie programovej služby Rádio Sever spoločnosti ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o., ktorá bude vysielať na frekvencii 94,5 MHz Žilina;   
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 15 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu Extrémne rodiny dňa 11. 6. 2012 o cca 21:23 hod, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Katka, Tonko a jeho otec Anton, Dodo a jeho matka Marta;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 12 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Extrémne rodiny v premiére dňa 25. 6. 2012 o cca 21:31 hod a v repríze dňa 26. 6. 2012 o cca 13:18 hod, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Tonko, jeho otec Anton, jeho matka Iveta, Martinka, jej matka Hana a jej kamarátka Dana a ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 6 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu Extrémne rodiny dňa 18. 6. 2012 o cca 21:31 hod, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti osôb účinkujúcich v programe ako Katka, Tonko a pani Marta;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov), ku ktorému došlo v premiére dňa 16. 7. 2012 o cca 20:28 hod a v repríze dňa 17. 7. 2012 o cca 11:38 hod odvysielaním programu Pláž 33, ktorý obsahoval vizuálnu informáciu o tovare a ochrannej známke Château Topoľčianky - Sekt 1933, pričom umiestnenie produktu nebolo označené na začiatku, na konci a pri pokračovaní programu po prerušení reklamou a tovaru a ochrannej známke bola pripísaná  neprimeraná dôležitosť ich vyobrazením na podstatnej časti obrazovky;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi GAYA, s.r.o. (programová služba MARTIN.TV) za porušenie § 34 ods. 4 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe), ku ktorému došlo dňa 29. 6. 2012 o cca 18:53 hod a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 11. 6. 2012 v čase od 12:00 do 13:00 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS (programová služba Obecná televízia Liptovská Teplička) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom) v súvislosti s vysielaním dňa 10. 6. 2012 a § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania z dní 10. a 13. 6. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Agentky D.E.B.S. dňa 3. 11. 2012 o cca 08:51 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a pluralita názorov v rámci vysielanej programovej služby) v súvislosti s vysielaním príspevku Večne živá kráľovná v programe Lampáreň dňa 16. 9. 2012 o cca 13:35;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Nitrička media s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb Hustler TV, Daring! TV, Prima Family, Prima COOL, Prima Love, Barrandov, Viasat History, Viasat Explorer, Sport 1, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Nova, Nova Sports, Nova Cinema, Minimax, Óčko, Eurosport CZ, MTV Hits, Discovery Central Europe, Musiq 1, ČT 2, ČT 24, TV Lux, Cinemax, Cinemax 2, HBO, HBO 2 bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov.Všetky uznesenia prijaté dňa 15. 1. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak