Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 18. 12. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18. 12. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • odňala licenciu na satelitné vysielanie televíznej programovej služby ŽIVÁ televízia spoločnosti TV 5 s.r.o., pretože nevysielala počas kalendárneho roka nepretržite viac ako 30 dní, čím porušila § 54 ods. 2 písm. a) ZVR;
 • odňala frekvenciu 93,2 MHz Poprad spoločnosti Turist servis, s.r.o. (programová služba TOUR RADIO), pretože ju nevyužívala na účely, na ktoré jej bola pridelená;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s odvysielaním príspevku Oddychujú a zarábajú v programe Televízne noviny zo dňa 15. 7 .2012 o cca 19:00 hod, ktorý obsahoval informácie o internetovej sprostredkovateľskej službe www.tancovanie.eu;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 663 eur vysielateľovi Perfects, a.s. (programová služba Mestská televízia DSTV) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programu Magazín DSTV v rôznych časoch dňa 21. a 22. 6. 2012, ktorý bol sponzorom označený len po skončení programu a upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov), ku ktorému došlo opakovane v dňoch 21. a 22. 6. 2012 odvysielaním oznamu týkajúceho sa Salónu Lady´s Plus a ARN Mode PESTI DIVAT pred programom Správy DST;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 500 eur poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. (služba tivi.sk) za porušenie § 19 ods. 1 písm. e) ZVR (zákaz otvorenej alebo skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovania následkov ich užívania), ku ktorému došlo dňa 13. 7. 2012 na internetovej stránke www.cas.sk v sekcii tivi.sk v rubrike Celebrity poskytnutím programu Majk Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku?;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 99 eur prevádzkovateľovi retransmisie DSi DATA s.r.o., Námestovo za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 21.až 26. 9. 2012 poskytoval retransmisiu programovej služby Discovery Investigation bez súhlasu jej pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konania voči prevádzkovateľom retransmisie DIGI SLOVAKIA, s.r.o a SWAN, a.s. za možné porušenie § 17 ods. 1 písm. c) v súvislosti s poskytovaním retransmisie programov VOX a RTL bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov a voči spoločnosti BENET s.r.o., Nováky v súvislosti s poskytovaním retransmisie programov VOX, RTL a RTL II bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (zaraďovanie reklamy do vysielania) v súvislosti s vysielaním programu Pomstiteľ dňa 30. 9. 2012 o cca 16:37 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s vysielaním programu Faktor strachu dňa 30. 10. 2012 o cca 13:18 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním upútaviek na programy Česko Slovensko má talent a Stratený dňa 23. 9. 2012 a informácií o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe v dňoch 9., 16., 23. a 30. 9.  a 14. a 30. 10. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (časový rozsah vysielanej reklamy) v súvislosti s vysielaním v dňoch 9. 9. 2012 v čase od 16:00 do 17:00 hod, 16. 9. 2012 v čase od 16:00 do 17:00 hod, 23. 9. 2012 v čase od 16:00 do 17:00 hod, 30. 9. 2012 v čase od 16:00 do 17:00 hod. a 14. 10. 2012 v čase od 15:00 do 16:00 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (zaraďovanie reklamy do vysielania) v súvislosti s vysielaním programu Šerif Ned Blessing dňa 23. 9. 2012 o cca 16:25 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) vo veci možných porušení § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Princ z Perzie: Piesky času a § 35 ods. 3 ZVR (zaraďovanie reklamy do vysielania) v súvislosti s vysielaním programu Princ z Perzie: Piesky času dňa 10. 10. 2012 o cca 20:00 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programu Špeciálne extrémne rodiny zo dňa 7. 9. 2012 o cca 21:30 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 18. 12. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak