Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 4. 12. 2012

 

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 4. 12. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Hlohovská televízia spoločnosti Hlohovská televízia, spol. s r.o., Hlohovec;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV LocAll spoločnosti KABEL TELEKOM  s.r.o., Lučenec;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s odvysielaním komunikátov, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie, dňa 22. 7. 2012 o cca 13:14 a 15:37 hod, pred a po programe Dědictví aneb Kurvahošigutntag;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 27. 5. 2012 v čase od 17:00 do 18:00 hod a v čase od 19:00 do 20:00 hod, keď odvysielal reklamné šoty v časovom rozsahu dlhšom ako 12 minút;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora), ku ktorému došlo odvysielaním sponzorovaného programu Teleráno, ktorý obsahoval osobitné propagačné zmienky  o  tovaroch spoločnosti CeWe Color a.s., priamo podporujúce ich predaj;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi KABELOVKA, spol. s r.o. (programová služba KABELOVKA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 17. a 24. 6. 2012;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 497 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio FM) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 26. 9. 2011 o cca 22:00 hod odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu internetový magazín www.metalopolis.net a v rôznych časoch v dňoch 26. a 27. 9. 2011 odvysielaním komunikátu týkajúceho sa filmu DOM (vec vrátená z NS SR);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 25. 8. 2012 v čase od 20:00 do 20:59 hod, keď mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farmár hľadá ženu zo dňa 15. 9. 2012 o cca 20:20 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 14. 9. 2012 o cca 15:53 hod vysielal na frekvencii v lokalite Lučenec reklamný šot OTP Banky v maďarskom jazyku;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Krátka pamäť Františka Chmelára v programoch Športové noviny a Televízne noviny dňa 13. 9. 2012.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 4. 12. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak