Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 20. 11. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 11. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 100 eur vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2) za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo odvysielaním piesne interpretov Rakbyho a Bacila s názvom Ukáž mi lásku v programe Maxximum muziky dňa 1. 6. 2012 o cca 12:00 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie S - Team, s.r.o., Košice za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že v roku 2011 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT24 a M1 bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi PROGRES-TS, s.r.o. (programová služba INFOKANÁL) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania zo dňa 25. 6. 2012 v časovom rozsahu od 12:00 do 14:00 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi 3C s.r.o. (programová služba IKT Ižanská káblová televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu z vysielania zo dňa 24. 6. 2012 v čase od 17:00 do 19:00 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA, a.s. (programová služba Rádio VIVA) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s nevyužívaním frekvencií 90,0 MHz Medzilaborce, 92,8 MHz Ružomberok, 92,9 MHz Prievidza a 96,1 MHz Nitra na účely, na ktoré mu boli pridelené;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania upútavky na program Súdna sieň vysielanej dňa 16. 9. 2012 o cca 20:20 hod a programu Súdna sieň vysielaného dňa 17. 9. 2012 o cca 18:00 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (zaraďovanie reklamy do vysielania) a § 36 ods. 2 ZVR (časový rozsah vysielanej reklamy) v súvislosti s vysielaním dňa 19. 8. 2012 od cca 17:00 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 11. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak