Zápisnica RVR č.10/2004 zo dňa 17. a 18.5.2004

Zápisnica č.  10/2004

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo

dňa 17.5.2004 od 9.00 hod. v Dome novinárov v Bratislave a dňa 18.5.2004 od 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zapisovateľ: Ing. Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie

Overovateľ: Anton Kubisch

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

 

Úvod dvojdňového zasadnutia: Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

 

Kontrola úloh: Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 256 úloh. Všetky úlohy sú splnené okrem úlohy č. 224 kde uplynie termín 04.06.2004 a úloh č. 197 a 205 kde uplynie termín v II. polroku 2004. Rada zobrala kontrolu plnenia úloh na vedomie.

 
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak