Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 6. 11. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 11. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farma v premiére dňa 14. 6. 2012 o cca 20:23 hod a v repríze dňa 15. 6. 2012 o cca 14:13 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) a § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora), ku ktorému došlo dňa 9. 5. 2012 v čase od 6:00 do 7:00 hod odvysielaním reklamného bloku v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako 12 min a o cca 6:00 hod odvysielaním sponzorovaného programu Teleráno, ktorý obsahoval osobitné propagačné zmienky o produkte  PODKOVIČNÍK (OHŇOVEC) MIX;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 18a písm. a) ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých) v súvislosti s vysielaním v mesiacoch máj a jún 2012;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu z vysielania z dňa 27. 5. 2012 v časovom rozmedzí od 16:30 do 20:30 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farma v dňa 12. 6. 2012 o cca 20:23 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľ MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ku ktorému došlo dňa 16. 6. 2012 o cca 20:24 hod odvysielaním programu Farma, ktorý obsahoval zvukovo-obrazové informácie o kosačke značky John Deere;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 23. 8. 2012 v čase od 22:00 do 23:00 hod, keď mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 min;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Legendárna päsť dňa 26. 8. 2012 o cca 15:57 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s vysielaním príspevku „Traktorumista“ (Tri promile za volantom traktora) v programe Noviny dňa 4. 8. 2012 o cca 19:00 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR (upútavka na program nesmie obsahovať výňatky z diel zobrazujúce scény násilia) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Farmár hľadá ženu dňa 23. 8. 2012 o cca 21:25 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) z dôvodu, že frekvencie 92,3 MHz Levice, 93,5 MHz Lučenec, 94,9 MHz Handlová, 95,0 MHz Nová Baňa, 99,6 MHz Zlaté Moravce a 107,5 MHz Ružomberok nevyužíva na účely, na ktoré mu boli pridelené.

 
Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 11. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak