Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 9. 10. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 10. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila dve sankcie – pokuty spolu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ Plus) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním spolu 27 súvislých záznamov vysielania programu z dní 12. až 23. 3. 2012 a z dňa 1. 4. 2012 vyžiadaných Radou;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farma obsahujúcom vizuálnu informáciu o traktore značky John Deere dňa 27. 4. 2012 o cca 20:22 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ku ktorému došlo odvysielaním programu Dámsky klub obsahujúcom vizuálne a slovné informácie o prístroji na cvičenie SLIM BELLY dňa 12. 4. 2012 o cca 12:11 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Prenasledovaná žena sa bojí o život v programe Krimi dňa 26. 3. 2012 o cca 19:00 hod;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Obete komunizmu na pokraji záujmu v programe Televízne noviny dňa 10. 3. 2012 o cca 19:00 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za možné porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Extrémne prípady dňa 25. 7. 2012 o cca 11:15 hod.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 9. 10. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak