Súhrnná správa - zákazky s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012

 

 Por. číslo Hodnota zákazky
Predmet zákazky
 Úspešný uchádzač
 1. 7.873,60 EUR Stravné poukážky + poplatok za službyEdenred Slovakia s.r.o.
 2. 1.157,60 EUR USB tokeny, PC HP Compaq 8200 Elite, lic.Microsoft Windows, LCD Monitor, inštalácia obrazu, nadštandardná podpora počas doby 3 rokovHewlett Packard Slovakia, s.r.o.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak