Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 25. 9. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 9. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankcie – pokutu vo výške 5 000 eur a upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie  § 19 ods. 1 ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) a § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Našli ho s podrezaným hrdlom dňa v programe KRIMI dňa 7. 3. 2012 o cca 19:00 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farma dňa 20. 4. 2012 o cca 20:23 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farma v premiére dňa 28. 4. 2012 cca 20:21 hod a v repríze dňa 30. 4. 2012 o cca 13:42 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farma dňa 4. 5. 2012 o cca 20:23 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farma dňa 8. 5. 2012 o cca 11:30 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Farma dňa 7. 6. 2012 o cca 20:18 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Hotel Paradise v premiére dňa 15. 3. 2012 o cca 21:31 hod a v repríze dňa 16. 3. 2012 o cca 15:02 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Hotel Paradise v premiére dňa 19. 3. 2012 o cca 21:30 hod a v repríze dňa 20. 3. 2012 o cca 14:46 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Hotel Paradise v premiére dňa 20. 3. 2012 o cca 22:25 hod a v repríze dňa 21.3.2012 o cca 14:58 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Hotel Paradise dňa 21. 3. 2012 o cca 22:29 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Hotel Paradise dňa 23. 4. 2012 o cca 15:55 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo odvysielaním upútavky na program Hotel Paradise – Noc v raji dňa 16. 3. 2012 o cca 15:01 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 165 eur vysielateľovi BYTY Čadca, s.r.o. (programová služba INFOKANÁL TKR Čadca)  za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo označiť na obrazovke programovú službu logom) v dňoch 10. a 13. 4. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ Plus) za možné porušenie § 35 ods. 3 ZVR (zaraďovanie reklamy do vysielania) a § 36 ods. 2 ZVR (časový rozsah vysielanej reklamy) v súvislosti s vysielaním programu Bravados dňa 15. 7. 2012 o cca 17:05 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) a § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Pláž 33 v premiére dňa 16. 7. 2012 o cca 20:28 hod a v repríze dňa 17. 7. 2012 o cca 11:38 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním programu príspevku Oddychujú aj zarábajú v programe Televízne noviny dňa 15. 7. 2012 o cca 19:00 hod, ktorý obsahoval informácie o internetovej sprostredkovateľskej službe  www.tancovanie.eu.  

 
Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 9. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak