Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 11. 9. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 9. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorému došlo odvysielaním dvoch príspevkov v programe Noviny o 17:00HAU DU JU DU? – Video žiačky strednej školy dňa 3. 4. 2012 o cca 17:00 hod a KAM ZMIZLI KVALITNÍ ANGLIČTINÁRI? – Školy ich nemajú ako zaplatiť dňa 4. 4. 2012 o cca 17:00 hod;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo dňa 7. 3. 2012 o cca 17:25 hod v programe Reflex, v ktorom boli odvysielané informácie o programe Modré z neba;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) a  § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 5., 8., 9., 10. a 22. 3. 2012 v čase od 20:00 do 22:00 hod;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 100 eur poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MAC TV s.r.o. (www.joj.sk)  za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s poskytnutím programov Leo v sprche, Zuzana v sprche, Vierka sprcha, Hromadná sprcha, Viktorov striptíz pre Nikol, Chlapi v sprche, Klaudia v sprche v sekcii Archív v rubrike HOTŠOT;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. (programová služba Televízia Trenčín) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním programov Fórum TSK a Kaleidoskop TSK v dňoch 3., 4. a 5. 2. 2012;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s  r. o. (programová služba Rádio Lumen) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním programu Slušnosť v politike dňa 17. 2. 2012 o cca 13:30 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA, a.s., Bratislava (programová služba Rádio VIVA) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s nevyužívaním frekvencie 87,9 MHz Dolný Kubín na účely, na ktoré bola pridelená;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag dňa 22. 7. 2012 o cca 13:14 a 15:37 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za možné porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Extrémne rodiny dňa 25. 6. 2012 o cca 21:31 hod a v repríze dňa 26. 6. 2012 o cca 13:18 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 11. 9. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak