Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 10. 7. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 7. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 25 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm.  a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu Extrémne rodiny dňa 2. 3. 201 o cca 20:23 hod a 5. 3. 2012 o cca 14:52 hod, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúceho Tonka a jeho matky;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo odvysie1aním programov Dobrodružstvo Poseidonu (1. a 2. časť) dňa 8. 1. 2012, nesprávne klasifikovanými ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo odvysie1aním reklamného šotu na liek Mucosolvan dňa 6. 1. 2012 o cca 16:27 hod. a dňa 8. 1. 2012 o cca 15:09 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo odvysie1aním reklamného šotu na liek Oscillococcinum dňa 5. 12. 2011 o cca 16:12 hod. a 10. 12. 2010 o cca 22:30 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 330 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s odvysie1aním reklamného bloku počas programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu dňa 11. 2. 2012 o cca 16:23 hod;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 25. 2. 2012 o cca 11:47 hod, 12:18 hod a 12:45 hod v rámci reklamného prerušenia programu Beethoven 2 odvysielaním komunikátov, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu z vysielania programu Šport vysielaného dňa 6. 1. 2012 o cca 20:00 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TAM ART PRODUCTION, s.r.o. (programová služba Jemné Melódie) za porušenie § 38 ods. 4  ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Súťaž 7:10 dňa 8. 11. 2011 o cca 7:13 hod, ktorý priamo podporoval predaj alebo nákup tovaru sponzora programu „www.tefal.sk“ – žehličky Tefal Aquaspeed Time Saver;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s odvysielaním príspevku Hodina angličtiny sa zvrhla v programe Noviny dňa 6. 2. 2012 o cca 19:30 hod, v ktorom dotknutá učiteľka nedostala priestor na vyjadrenie k tvrdeniam, podľa ktorých mala opakovane problémy s dodržiavaním disciplíny a za svoje pochybenie dostala výpoveď;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV AGENCY, s.r.o. (programová služba TV PATRIOT) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu z vysielania programu Na margo vysielaného dňa 15. 1. 2012 o cca 11:00 hod a o cca 13:39 hod;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Orange Slovensko, a.s., Bratislava vo veci možného porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. c) ZVR  v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Nova, Nova HD, Nova Cinema, Prima Cool, Prima Family, Prima Love, TV Barrandov a TV Barrandov HD bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s odvysielaním príspevku o rozpredaji interiéru hotela Kyjev v programe Regionálny denník dňa 9. 5. 2012 o cca 17:31 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Farma dňa 7. 6. 2012 o cca 20:18 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 7. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak