Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 12. 6. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 6. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo 17. 1. 2012 v čase od cca 19:23 do cca 20:00 hod. odvysielaním viacerých komunikátov, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Turist servis, s.r.o., Poprad (programová služba TOUR RADIO) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s nevyužívaním frekvencie 93,2 MHz Poprad na účely, na ktoré bola vysielateľovi pridelená;
  • začala päť správnych konaní voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za možné porušenie § 20 ods. 4 ZVR resp. § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Hotel Paradise v dňoch 15. 3. 2012 o cca 15:01 hod. a 21:31 hod., 16. 3. 2012 o cca 15:02 hod.,19. 3. 2012 o cca 21:30 hod., 20. 3. 2012 o cca 14:46 hod a o cca 22:25 hod., 21. 3. 2012 o cca 14:58 hod. a o cca 22:29 hod.;
  • začala štyri správne konania voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenie § 20 ods. 3 a 4 ZVR resp.§ 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Farma v dňoch 13. 3. 2012 o cca 20:23 hod., 14. 3. 2012 o cca 14:30 hod, 23. 3. 2012 o cca 20:22 hod., 20. 4. 2012 o cca 20:23 hod., 28. 4. 2012 o cca 20:21 hod. a  30. 4. 2012 o cca 13:42 hod.;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Profesionáli dňa 22. 3. 2012;
  • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie T.F.M., spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR z dôvodu, že poskytuje retransmisiu programových služieb PRIMA a NOVA bez súhlasu pôvodných vysielateľov služby;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi GAYA, s.r.o., Martin (programová služba  MARTIN.TV)  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 29. 3. 2012, 5. a 6. 4. 2012 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z rovnakých dní;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi QUESTHOUSE, a.s. (programová služba  TeleNET tv)  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom) v súvislosti s vysielaním dňa 23. 3. 2012 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z rovnakého dňa.Všetky uznesenia prijaté dňa 12. 6. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak