Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 29. 5. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 29. 5. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Slovak Sport.TV spoločnosti Slovak Sport,  s.r.o., Nitra;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby LTS spoločnosti Levická televízna spoločnosť s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 13 276 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programové služby TV MARKÍZA a DOMA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo v štyroch reklamných šotoch vysielaných v období od 31. 12. 2010 do 12. 2. 2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služby TV MARKÍZA)  za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 14. 10. 2011 v čase od 23:00 do 24:00 hod., keď došlo k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TAM ART PRODUCTION, s.r.o. (programová služba Jemné Melódie) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR  (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) a § 31a ods. 10 (zákaz reklamy týkajúcej sa liekov dostupných len na lekársky predpis) v súvislosti s vysielaním v dňoch 4. a 8. 11. 2011 a zároveň voči vysielateľovi začala správne konanie za možné porušenie § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s vysielaním dňa 8. 11. 2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným (programová služba TV Levoča) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom) v súvislosti s vysielaním dňa 23. 1. 2012 v čase od cca 17:30 do cca 18:00 hod;
 • začala dve správne konania voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA, DOMA) za možné porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) a  § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 8., 9., 10. a 22. 3. 2012 a za možné porušenie § 39a ods. 2 (podmienky sponzorovania – umiestňovanie produktov) v súvislosti vysielaním programu Farma v dňoch 10., 12. a 22. 3. 2012 a programu Druhý dych v dňoch 9. a 13. 3. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programu Farma v dňoch 6. a 12. 3. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za možné porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farma vysielaného dňa 6. 3. 2012 o cca 14:30 hod.;
 • začala správne konanie voči poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MAC TV s.r.o. (www.joj.sk)  vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých  - JSO) v súvislosti s poskytnutím programov Leo v sprche, Zuzana v sprche, Vierka sprcha, Hromadná sprcha, Viktorov striptíz pre Nikol, Chlapi v sprche, Klaudia v sprche v sekcii Archív v rubrike HOTŠOT;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za možné porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku s názvom Našli ho s podrezaným hrdlom v rámci programu KRIMI dňa 7. 3. 2012 o cca 19:00 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s vysielaním príspevku s názvom Škôlky márne čakajú na peniaze v rámci programu Televízne noviny dňa 20. 2. 2012 o cca 19:00 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s odvysielaním príspevku Obete komunizmu na pokraji záujmu v rámci programu Televízne noviny dňa 10. 3. 2012 o cca 19:00 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 29. 5. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak