Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 15. 5. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 15. 5. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • pridelila frekvencie 104,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHz Banská Štiavnica - Levice, 102,8 MHz Bardejov, 94,3 MHz Bratislava, 87,7 MHz Košice, 102,9 MHz Košice - mesto, 95,0 MHz Liptovský Mikuláš, 91,6 MHz Lučenec, 94,0 MHz Nitra, 102,5 MHz Poprad, 106,3 MHz Považská Bystrica, 102,8 MHz Rožňava, 89,2 MHz Ružomberok,  104,0 MHz Senica, 93,2 MHz Tornaľa, 89,1 MHz Trenčín, 99,2 MHz Žilina spoločnosti RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO);
 • pridelila frekvencie 106,6 MHz Banská Bystrica, 105,1 MHz Banská Štiavnica, 95,6 MHz Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca,  107,0 Dobšiná,  87,9 MHz Dolný Kubín,  95,7 MHz Košice mesto,  96,0 MHz Lučenec,  88,1 MHz Marovka,  104,9 MHz Martin,  90,0 MHz Medzilaborce,  99,0 MHz Michalovce,  90,7 MHz Námestovo,  96,1 MHz Nitra,  104,8 MHz Poprad, 105,8 MHz Prešov, 92,9 MHz Prievidza – Silo, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 101,4 MHz Rožňava, 91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,  88,5 MHz Snina, 92,4 MHz Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 92,7 MHz Žilina – Zástranie spoločnosti CORPORATE LEGAL, s.r.o. (programová služba INFO Rádio);
 • pridelila frekvenciu 97,7 MHz – Košice spoločnosti DRV s.r.o. (programová služba Dobré rádio),
 • pridelila frekvenciu 98,1 MHz – Čadca spoločnosti GES Slovakia s.r.o. (programová služba Rádio HEY);
 • pridelila frekvenciu 107,5 MHz Čadca spoločnosti LOUD, s. r. o. (programová služba PLUS FM);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o.  (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s nesprávnym označením prehľadu programov podľa JSO a nesprávnym zaradením upútavky na program Mafstory dňa 23. 10. 2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie GLOBALRON s.r.o. za porušenie § 15a ods. 2 ZVR (zákaz poskytovania retransmisie bez registrácie);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komunikácie) v súvislosti s odvysielaním programu Reflex dňa 7. 3. 2012 o cca 17:25 hod., ktorý obsahoval informácie o programe Modré z neba;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za možné porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Spomienky na prvý Slovenský štát v programe Správy STV dňa 14. 3. 2012 o cca 19:00 hod.;
 • začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Hotel paradise dňa 5. 3. 2012 o cca 21:32 hod., dňa 6. 3. 2012 o cca 14:50 hod. a o cca 21:26 hod., dňa 7. 3. 2012 o cca 15:00 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom), ku ktorému mohlo dôjsť počas programu Muži v čiernom vysielaného dňa 3. 3. 2012 o cca 13:34 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním v dňoch 20. a 27. 2., 4. a 11. 3. 2012 komunikátu propagujúceho alkohol Vodka 1906 a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 20. 2., 4. a 11. 3. 2012, kedy v čase 22:00 – 23:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 26. 2. 2012, kedy v čase 21:00 – 22:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;  
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TV AGENCY, s.r.o. (programová služba TV PATRIOT) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Na margo vysielaného dňa 15. 1. 2012 o cca 11:00 hod. a o cca 13:39 hod,;
 • začala správne konanie voči spoločnosti QUESTHOUSE, a.s. za možné porušenie § 15a ods. 2 ZVR (zákaz poskytovania retransmisie bez registrácie).


Všetky uznesenia prijaté dňa 3. 4. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak