Stanovisko predsedu RVR k reakcii prezidentky ANRTS na článok člena RVR Pavla Dinku

Stanovisko predsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu k reakcii prezidentky Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc na článok člena Rady Pavla Dinku „Strážne psy mediokracie“, ktoré bolo ANRTS odoslané listom dňa 10. 5. 2012.

 

Vážená pani prezidentka,

     zaslali ste mi list, ktorý bol vyvolaný článkom pána Pavla Dinku Strážne psy mediokracie. V liste tento článok pregnantne analyzujete a uvádzate, že ho považujete za útok na členov ANRTS. Mne ako predsedovi Rady pre vysielanie a retransmisiu neprináleží vyjadrovať sa k vedeckej a publicistickej činnosti členov Rady. Dovoľujem si však oznámiť Vám, že spomínaný článok nikdy nebol predmetom rokovania Rady, nehlasovalo sa o ňom, nie je jej stanoviskom a ide o osobný názor jeho autora.
    Ďalej mi píšete, že by sa mala zvážiť spôsobilosť pána Pavla Dinku na výkon verejnej funkcie člena Rady. Ani táto úloha neprináleží predsedovi či Rade ako celku. Určite viete, že podľa zákona č. 308/2000 Z. z., členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (§6, ods.1). Prosím preto, aby ste sa s Vašimi pochybnosťami a návrhmi obrátili na príslušnú ustanovizeň a požiadali o ich prerokovanie.
    V poslednej časti listu vyjadrujete nesúhlas, že sme na webovú stránku Rady dali odkaz na spomínaný článok Pavla Dinku, ktorý bol pôvodne uverejnený v časopise Nové slovo. Dovoľujem si Vás upozorniť, že na našej webovej stránke v sekcii Súvisiace články odkazujeme na zásadnejšie príspevky z periodík, ktoré sa týkajú našej činnosti. Priebežne tam boli linky na mnohé iné publicistické výkony našich novinárov, neraz dosť kritické na adresu vysielateľov, ale aj – hoci mi možno neuveríte – činnosť samotnej Rady. Na zverejnenie som vždy dal pokyn preto, že si ctím slobodu slova a demokraciu a nepokladal som za vhodné cenzurovať či zatajovať dokonca ani názory nám nepohodlné. To ale automaticky neznamená, že sa s ich autormi stotožňujeme, alebo že by sme ich chceli legitimizovať. Inak, práve vydávam pokyn, aby na našej webovej stránke bol zverejnený aj odkaz na Váš list, ktorý ste pohotovo vydali ako tlačovú správu.
Vážená pani prezidentka, vo Vašom liste prehlasujete, že „sloboda slova je jednou z najzákladnejších hodnôt demokracie“ a ja s Vami vrelo súhlasím. Priznám sa ale, že v tomto kontexte celkom nechápem, ako si mám vysvetliť Vašu kategorickú požiadavku, aby sme okamžite odstránili link na predmetný článok. Navyše, usilujem sa vziať na vedomie, že kritické osobné názory pána Dinku by mohli niekoho pobúriť, ale neviem na základe čoho by sa za ne mala ospravedlňovať Rada pre vysielanie a retransmisiu.
    Píšete o možnej predpojatosti pána Dinku voči členom ANRTS. Tu by bolo vhodné presnejšie konkretizovať tento názor. Určite viete, že rokovania Rady sú verejne prístupné, zverejňujú sa aj menovité hlasovania o prerokovaných bodoch, preto by prípadnému preukázaniu zaujatosti niektorého člena nemalo nič stáť v ceste. Zatiaľ by však bolo asi problematické vylučovať pána Dinku zo zasadnutí Rady iba na základe Vašej nevôle.
    Vážená pani prezidentka, dovoľte mi, aby som na záver môjho listu prostredníctvom Vás vyjadril poďakovanie našim médiám, mnohým dobrým rozhodnutiam ich vedení aj každodennej náročnej práci ich zamestnancov. Ctím si právo slobodne vyjadriť názor pre každého – či ide o člena Rady, zamestnanca média, občana – a kým sa tým neporuší zákon, nemám najmenšiu chuť v tom nikomu zabrániť. Chcem veriť, že podobného názoru ste aj Vy osobne, rovnako ako vysielatelia, ktorých zastupujete.S úctou a pozdravom pre všetkých členov ANRTS                                                                                      
                                                     

                                                                                                    prof. Miloš Mistrík
                                                                                                      predseda Rady
                                                                                          pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak