Tlačová informácia: O nových rozhlasových licenciách bude Rada rozhodovať budúci utorok (10. 5. 2012)

 

       Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje pravidelne dvakrát ročne výberové konania na obsadenie frekvencií pre terestriálne vysielanie. Do jarného výberového konania sa prihlásilo 13 subjektov: RADIO, a.s., Bratislava, Rádio VIVA, a.s., Bratislava, EUROPA 2, a.s., Bratislava, CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava, Radio Play, s.r.o., Bratislava, VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s,r.o., Bratislava, Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava, TAM ART PRODUCTIONS s.r.o, Bratislava, ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o., Žilina, GES Slovakia s.r.o., Bratislava, RADIO ROCK, s.r.o., Nitra, LOUD, s.r.o., Bratislava a DRV s.r.o., Košice.
 
        Najväčší záujem je o frekvenciu v lokalite Žilina 94,5 MHz – uchádza sa o ňu šesť záujemcov (EUROPA 2, Best FM Media, TAM ART PRODUCTIONS, ASISTENT CONSULTING COMPANY, GES Slovakia a RADIO ROCK). Štyria uchádzači (Rádio VIVA, CORPORATE LEGAL, Radio Play a VIVA PRODUCTIONS HOUSE) majú záujem o frekvencie, na ktorých momentálne vysiela Rádio VIVA. O ostatné frekvencie výberového konania sa prihlásil vždy iba jeden uchádzač. Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie.

        Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktoré bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
 
       Súčasťou rozhodovacieho procesu je verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 14. 5. 2012 od 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

           Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:
 
lokalita frekvencia žiadateľ verejné vypočutie
Banská Bystrica 104,0 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Banská Štiavnica -Levice 107,1 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Bardejov 102,8 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Bratislava 94,3 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Košice 87,7 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Košice - mesto 102,9 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Liptovský Mikuláš 95,0 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Lučenec 91,6 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Nitra 94,0 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Poprad 102,5 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Považská Bystrica 106,3 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Rožňava 102,8 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Ružomberok 89,2 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Senica 104,0 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Tornaľa 93,2 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Trenčín 89,1 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Žilina 99,2 RADIO, a.s. 10:00 hod.
Banská Bystrica 106,6 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Banská Štiavnica  105,1 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Bardejov 95,6 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Bratislava 101,8 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Brezno 91,1 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Čadca 99,6 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Dobšiná 107,0 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Dolný Kubín 87,9 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Košice - mesto 95,7 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Lučenec 96,0 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Marovka 88,1 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Martin 104,9 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Medzilaborce 90,0 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Michalovce 99,0 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Námestovo 90,7 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Nitra 96,1 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Poprad 104,8 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Prešov 105,8 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Prievidza - Silo 92,9 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Rimavská Sobota 106,7 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Rožňava 101,4 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Ružomberok 91,1 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Ružomberok 92,8 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Snina 88,5 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Stropkov 92,4 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Trenčín 105,5 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Žiar nad Hronom 92,0 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Žilina - Zástranie 92,7 Rádio VIVA, a.s. 10:15 hod.
CORPORATE LEGAL, s.r.o. 10:45 hod.
Radio Play, s.r.o. 11:00 hod.
VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 11:15 hod.
Žilina 94,5 EUROPA 2, a.s. 10:30 hod.
Best FM Media, spol. s r.o. 11:30 hod.
TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. 11:45 hod.
ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o. 12:00 hod.
GES Slovakia, s.r.o. 12:15 hod.
RADIO ROCK, s.r.o. 12:30 hod.
Košice 97,7 DRV s.r.o. 13:00 hod.
Čadca 98,1 GES Slovakia s.r.o. 12:15 hod.
Čadca 107,5 LOUD, s.r.o. 12:45 hod.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak