Tlačová informácia: Rada neurčuje, ktoré zahraničné televízie môžu byť u nás šírené (4. 5. 2012)

 

V posledných dňoch sme zaznamenali reakcie televíznych divákov nespokojných
s tým, že niektoré, najmä české, televízie nemôžu byť prenášané na území Slovenska.

Rada nemá možnosť ovplyvňovať, ktorí zahraniční vysielatelia budú v ponuke slovenských káblových a satelitných spoločností. Rozhodujú o tom výhradne zahraniční vysielatelia spolu so slovenskými prevádzkovateľmi retransmisie, pričom podmienky vzájomnej spolupráce si určujú dohodou.

Každý vysielateľ má právo dať alebo nedať súhlas na prenášanie jeho programovej služby na konkrétnom území. Na Slovensku toto právo chráni zákon o vysielaní a retransmisii. Ak prevádzkovateľ retransmisie šíri program bez súhlasu jeho pôvodného vysielateľa, porušuje tým zákon.

Ak Rada zistí, že prevádzkovateľ retransmisie šíri programovú službu bez súhlasu pôvodného vysielateľa, podľa zákona je povinná uložiť mu sankciu – pri prvom porušení písomné upozornenie na porušenie zákona, pri ďalších pokutu v rozpätí od 99 do 33 193 eur. Kontrolu neoprávneného poskytovania retransmisie vykonáva Rada najmä na základe podnetov samotných vysielateľov. „Vlani Rada riešila v súvislosti s poskytovaním retransmisie bez súhlasu vysielateľa osem sťažností. TV PRIMA vyjadrila svoj nesúhlas už dávnejšie listom. V nedávnom čase navštívili Radu zástupcovia televízie NOVA a predstavitelia nemeckej RTL. Majú informácie o tom, že ich program sa na území Slovenska šíri bez toho, že by na to dali súhlas,“ povedal predseda Rady Miloš Mistrík.

Dôvody, prečo vysielatelia nesúhlasia s prenášaním ich programovej služby na Slovensku, sú rôzne. Obyčajne im to neumožňujú licenčné podmienky k vysielaným dielam, ktoré prenos vymedzujú iba na konkrétne územie. Preto napríklad české televízie, ktoré vysielajú zahraničné tituly, môžu mať problém udeliť súhlas na prenos ich programovej služby mimo územia ČR.Tento problém nie je špecificky slovenský, týka sa všetkých krajín EU. Všetko pritom závisí od práv, ktoré k vysielaným titulom získava televízia od príslušného distribútora,“ objasnil predseda Rady.

Vykonávaný dohľad nad dodržiavaním zákona však neznamená, že Rada prevádzkovateľom určuje obsah retransmisie. „Rada sa len drží zákona a dohliada na jeho dodržiavanie. Ak dochádza k porušovaniu zákona, adekvátne musí konať. Medializované informácie o tom, že má Rada záujem na nešírení českých komerčných televíznych staníc na Slovensku, preto nie sú pravdivé,“ dodal predseda Rady.


   

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk
 
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak