Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 24. 4. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
24. 4. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie pravidiel zaraďovania reklamy do vysielania (§ 35 ods. 3, § 34 ods. 2 a § 36 ods. 2 ZVR) počas programu Hitman, ktorý bol vysielaný dňa 5. 3. 2011 (opätovné rozhodnutie po vrátení veci z NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2 300 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Farmár hľadá ženu z dňa 31. 10. 2011;
 • uložila tri sankcie – upozornenia na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s odvysielaním príspevku Policajti ohrozili dieťa v programe Noviny zo dňa 3. 11. 2011, príspevku Zabil ho prúd v programe Noviny z dňa 4. 12. 2011 a príspevku Českí lekári nekomentujú Marián Kollár ich prirovnal k okupantom v programe Noviny z dňa 5. 12. 2011;
 • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) v súvislosti s tým, že dňoch 6. 11. 2011 a 16. 11. 2011 odvysielal reklamu Kofola Extra Bylinková;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) v súvislosti s tým, že dňa 6. 11. 2011 odvysielal reklamu Kofola Extra Bylinková;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 166 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovensko (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Reportéri zo dňa 5. 12. 2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 100 eur prevádzkovateľovi retransmisie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vo veci porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti poskytovania programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (vysielanie počas volebnej kampane) v súvislosti s tým, že dňa 18. 2. 2012 o cca 11:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TA3 v programe Správy priamy prenos zasadnutia Ústrednej rady SDKÚ-DS, ktorý by mohol ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech kandidujúcej politickej strany;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu Extrémne rodiny dňa 2. 3. 2012 o cca 20:23 hod. a dňa 5. 3. 2012 o cca 14:52 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci  možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Dobrodružstvo Poseidonu – 2. časť dňa 8. 1. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci  možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním vlastnej propagácie bez rozoznateľného a zreteľného oddelenia v rámci programu Beethoven 2 dňa 25.2.2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Hodina angličtiny sa zvrhla v rámci programu Noviny dňa 6. 2. 2012;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu programu Šport zo dňa 6. 1. 2012.


Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 4. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak