Stanovisko predsedu Rady k udeleniu Novinárskej ceny 2011 programu Lampa: Cervanová

Stanovisko k udeleniu Novinárskej ceny 2011 vo výške 830 EUR za najlepší rozhovor, besedu, diskusiu v elektronických médiách relácii Lampa: Cervanová, Slovenská televízia, RTVS.


Reláciu Lampa, venovanú prípadu Cervanová, na ktorú prišli sťažnosti od občanov, posúdila Rada pre vysielanie a retransmisiu ako porušujúcu zákon Slovenskej republiky č. 308/2000 a boli jej uložené sankcie – povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona ako aj finančná pokuta 50.000 EUR.

Štvorčlenná porota, ktorá udelila relácii Lampa Novinársku cenu 2011, bola zložená z dvoch členov Rady RTVS – predsedu Miroslava Kollára a členky Ildikó Nagy – a z dvoch zahraničných členov – Václava Moravca a Lenky Polákovej, obaja pracujú pre Českú televíziu. Členovia Rady RTVS (M. Kollár a I. Nagy) nesú spoluzodpovednosť za etiku vysielania RTVS, ako aj za prípadné porušenia zákona. Vzniká podozrenie, že Rada súťaže Novinárskej ceny 2011 organizovanej nadáciou Open Society Foundation neprihliadla pri zostavovaní poroty na možný konflikt záujmov.prof. Miloš Mistrík, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

Bratislava, 20. apríla 2012

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak