Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 3. 4. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
3. 4. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiuNa dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 43 147 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo v 13 reklamných šotoch vysielaných v období od 10. 12. 2010 do 19. 2. 2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s odvysielaním komunikátov, ktoré za sponzora programu označovali spoločnosť Tatry mountain resorts a.s, a to dňa 28. 11. 2011 pred a po programe Hoď svišťom;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi D.EXPRES, a.s. (programová služba Rádio Expres) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) a § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 497 eur vysielateľovi Rádio VIVA, a.s. (programová služba Rádio Viva) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) a sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 497 eur vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) a sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 497 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovensko (programová služba Rádio_FM) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Radio, a.s. (programová služba FUN RADIO) za porušenie § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TAM ART PRODUCTION, s.r.o. (programová služba Jemné Melódie) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) a § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba RÁDIO PREŠOV) za porušenie § 35 ods. 8 ZVR (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním dňa 5. 10. 2011;
 • uložila dve sankcie – upozornenia na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka a Dvojka) za porušenie § 18 ods. 3 ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých) a § 16 ods. 3 písm. m) ZVR (povinnosť viesť a doručiť Rade štatistiku o odvysielanom programe) v súvislosti s vysielaním v mesiacoch júl a august 2011;
 • uložila dve sankcie – upozornenia na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 18a písm. a) ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých) v súvislosti s vysielaním v mesiaci september 2011 a za porušenie § 25 ods. 1 ZVR (vyhradenie 10 % celkového vysielania európskym dielam nezávislých producentov) v súvislosti s vysielaním v mesiaci júl 2011;
 • uložila tri sankcie – upozornenia na porušenie zákona vysielateľovi Július Pereszlényi – Servis TV – Video (programová služba Štúrovská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s vysielaním v dňoch 4. a 19. 7. a 4. 11. 2011, ďalej § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov) v súvislosti s vysielaním dňa 4. 11. 2011 a za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania z dní 4., 9. a 19. 7. a 4. 11. 2011 v čase od 16:00 hod. do 21:00 hod;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Slavconet s.r.o., Sabinov a voči Slavomírovi Zakuťanskému – SlavcONET, Sabinov vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 ZVR (zákaz poskytovania retransmisie bez povolenia).


Všetky uznesenia prijaté dňa 3. 4. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak