Tlačová informácia: Predseda Rady: "Záleží nám na dodržiavaní princípov novinárskej etiky" (2. 4. 2012)

 

Pred niekoľkými dňami uzavreli Asociácia na ochranu novinárskej etiky (AONE) a Rada pre vysielanie a retransmisiu dohodu o vzájomnej spolupráci. Spoločne budú môcť napríklad organizovať vzdelávacie podujatia. Aké sú hlavné ciele spolupráce a akou formou sa na nej bude podieľať Rada, objasnil jej predseda prof. Miloš Mistrík.   
 

Aký je cieľ vzájomnej spolupráce AONE a Rady?

Predovšetkým sa budeme spoločne usilovať presadzovať princípy novinárskej etiky v našich elektronických médiách tak, ako ich predpokladá etický kódex novinára. Cítime, že úroveň ich dodržiavania nie je ani zďaleka stopercentná, všímajú si to aj diváci a poslucháči. Preto sme ochotne privítali iniciatívu predsedníčky AONE, pani Zuzany Krútkej, aby sme sa spoločne pokúsili situáciu zmeniť.

Akým spôsobom bude Rada a AONE spolupracovať?
Na zasadnutiach Rady niekedy diskutujeme o určitých typoch podnetov a sťažností, pri ktorých je evidentné, že sú odôvodnené, hoci priamo k porušeniu zákona nemuselo prísť. K nevôli sťažovateľov im musíme v takýchto prípadoch odpísať, že ich sťažnosť zo zákonného hľadiska bola neopodstatnená. Mohlo však prísť k porušeniu novinárskej etiky ako takej, a práve tieto sťažnosti budeme vďaka spolupráci postupovať na riešenie Asociácii.     

Ako by sa vďaka tomu mali slovenské elektronické médiá zmeniť?
Asi sa nič neudeje z večera do rána. Problematika novinárskej etiky je na to príliš komplexná a citlivá. Keďže však viaceré zo spomínaného typu podnetov dostávame na Radu opakovane, bude určite dobrým signálom pre verejnosť, že hoci tieto prehrešky zákon nepostihuje, existuje tu Asociácia, ktorá sa nimi bude zaoberať. Naša vzájomná spolupráca však bude fungovať aj naopak – od Asociácie smerom k Rade. Ak Tlačová rada, ktorá je orgánom AONE, dostane podnet, ktorý je už za hranicou jej agendy a vzhľadom na možné porušenie zákona patrí do kompetencií Rady, Asociácia ho zas na riešenie postúpi nám. Pevne veríme, že takýto spoločný dohľad bude odkazom najmä pre samotných novinárov, ktorí budú vďaka tomu dôslednejšie dbať na etické princípy žurnalistiky. O to nám ide predovšetkým.
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak