Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 20. 3. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
20. 3. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komunikácie), ku ktorému došlo tým, že dňa 5. 9. 2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Televízne noviny príspevok s názvom Prípravy na tanečný sviatok, ktorý propagoval program Let´s Dance;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 170 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Luther vysielaného dňa 8. 11. 2011 o cca 21:05 hod.;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Futbalový Víkend šampiónov? Kdeže!!!! Víkend babrákov!!! dňa 6. 1. 2012 o cca 20:00 hod. v programe Šport;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komunikácie) v súvislosti s tým, že dňa 17. 1. 2012 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Nová spevácka šou, ktorý obsahoval informácie o programe Hlas Česko Slovenska;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním dvoch príspevkov programu Televízne noviny, a to Markíza podáva žalobu odvysielaného dňa 29. 1. 2012 a  Prečo nepôjdeme na OTO 2011 odvysielaného dňa 30. 1. 2012;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi TV Levoča vo veci možných porušení § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť trvalo na obrazovke označiť televíznu programovú službu logom) a § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (poskytnutie súvislého záznamu z vysielania na vyžiadanie Rady) v súvislosti s vysielaním dňa 23. 1. 2012 v čase od 17:30 do 19:00 hod.;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Turist servis, s.r.o., Poprad (programová služba TOUR RADIO) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti   s nevyužívaním frekvencie 93,2 MHz Poprad na účely, na ktoré bola vysielateľovi pridelená;
  • schválila výsledky monitoringu vysielania vybraných programov v období kampane a volieb do NRSR, v rámci ktorého nebolo zistené žiadne porušenie právnych predpisov;
  • schválila Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2011.


Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 3. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak