Tlačová informácia: Už vyše 130 sťažností na upútavku k Sladkému životu playmate (16. 3. 2012)

 

Za necelé štyri dni doručili diváci Rade pre vysielanie a retransmisiu už vyše 130 sťažností na jedinú upútavku k relácii TV JOJ Sladký život playmate. Prvé sťažnosti prišli v pondelok večer, 12. 3. 2012. Texty ostatných sú takmer totožné s prvými, diváci v nich menia len dátum a čas vysielania upútavky.   
 
Nespokojní diváci si text sťažnosti pravdepodobne medzi sebou preposielajú. Pritom už prvá sťažnosť znamená pre Radu pre vysielanie a retransmisiu zákonnú povinnosť zaoberať sa danou upútavkou, monitorovať ju a prípadne aj sankcionovať, pretože ak je predmet sťažnosti totožný s predmetom už skôr zaevidovanej, neskoršia sťažnosť sa priradí k predošlej. Rada sa vždy rovnako zaoberá totožnými sťažnosťami, nech ich príde aj niekoľko desiatok či stoviek, na výšku sankcie to nemá vplyv.

Diváci sa teraz sťažujú na to, že upútavka na Sladký život playmate narúša mravný a etický vývin detí a mládeže a viacerí v nich žiadajú, aby Rada okamžite zastavila vysielanie upútavky. Pozastavenie vysielania programu zákon ako sankciu pozná, rovnako uloženie vysokej finančnej pokuty, Rada však o všetkých sankciách môže podľa zákona rozhodnúť až po ukončení riadneho procesu. „V tomto prípade však budeme konať čo najrýchlejšie a radšej predradíme túto vec pred iné, možno v danej chvíli menej nástojčivé,“ povedal predseda Rady prof. Miloš Mistrík.

 

Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak