Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 6. 3. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
6. 3. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na regionálne digitálne televízne vysielanie programovej služby INFOKANÁL ELECTRIS spoločnosti ELECTRIS spol. s r.o., Banská Bystrica;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby TV Mistral spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby TV Liptov spoločnosti Televízia Liptov, a.s., Liptovský Mikuláš;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby SLNKO spoločnosti CondorNet, s.r.o., Prešov;
 • odňala spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. frekvencie – kanál  40 v území frekvenčného vyhradenia Banská Bystrica a kanál 46 v území frekvenčného vyhradenia Námestovo pre potreby digitálneho vysielania (§ 68 ods. 6 písm. c) ZVR - odňatie frekvencie pridelenej na analógové vysielanie);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 43 147 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA a DOMA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo v 13 reklamných šotoch vysielaných v období od 7. 12. 2010 do 7. 3. 2011;
 • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Desaťročia žijú v strachu dňa 19. 9. 2011 o cca 19:00 hod. v programe Televízne noviny;
 • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) za odvysielanie programu Ako som spoznal vašu mamu (IV. séria, 1. a 2. časť) s českým dabingom, a to dňa 31. 10. 2011 o cca 16:11 a 16:39 hod.;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Prima family, ČT1, ČT2 a ČT24 bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komunikácie) v súvislosti s odvysielaním programu Reflex  dňa 16. 12. 2011 o cca 17:30 hod., ktorý obsahoval príspevok informujúci o vysielaní seriálu Sultán na programovej službe TV MARKÍZA;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s viacnásobným odvysielaním komunikátov, ktoré mohli naplniť definíciu vlastnej propagácie, dňa 17. 1. 2012 v čase od cca 19:23 hod. do cca 20:00 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) v súvislosti s tým, že za mesiace október, november a december 2011 nezabezpečil multimodálny prístup k programovej službe (10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich);
 • schválila dohodu o vzájomnej spolupráci Rady pre vysielanie a retransmisiu a Asociácie na ochranu novinárskej etiky.


Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 3. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak