Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 21. 2. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
21. 2. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila spolu 16 licencií na lokálne digitálne televízne vysielanie spoločnosti Antik Telecom s.r.o., Košice;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) a § 35 ods. 3 (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu Návod na vraždu dňa 2. 10. 2011 o cca 20:37 hod.;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 320 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s odvysielaním reklamného bloku o cca 14:06 dňa 2. 10. 2011 hod. počas programu Po čom ženy túžia;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 21. 9. 2011 v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. odvysielaním reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO) za porušenie § 32 ods. 9 zákona ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy) v súvislosti s odvysielaním komunikátu, ktorý popularizoval politickú stranu 99% - občiansky hlas a jej kandidátov Alenu Dušatkovú, Pavla Pavlíka, Petra Vačoka v dňoch 17. až 19. 1. 2012, čím naplnil definíciu politickej reklamy;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3  písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť politických a politicko-publicistických programov) v súvislosti s odvysielaním programu Vznik Slovenskej republiky dňa 1. 1. 2010 o cca 12:12 hod., v ktorom bol prezentovaný jednostranný pohľad na politické a spoločenské udalosti týkajúce sa vzniku samostatnej Slovenskej republiky (opätovné rozhodnutie po vrátení veci z najvyššieho súdu);
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 28. 9. 2011 nevyužíval frekvenciu 89,0 MHz Rožňava a v dňoch 28., 29. 9. 2011 a 23. 1. 2012 nevyužíval frekvenciu 97,8 MHz Medzilaborce na účely, na ktoré mu boli pridelené;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio ONE, s.r.o. za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa dňoch 27. 10.2011a 23. 1. 2012 nevyužíval frekvenciu 93,5 MHz Lučenec na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • schválila projekty diskusných relácií so zástupcami kandidujúcich strán vo voľbách do NR SR 2012 predložené vysielateľmi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a MAC TV s.r.o.


Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 2. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak