Tlačová informácia: V sobotu Rada začne s predvolebným monitoringom vysielania (17. 2. 2012)

 

            Od zajtra (18. 2. 2012) až do volieb do NRSR bude Rada pre vysielanie a retransmisiu vykonávať špeciálny monitoring vysielania. Jeho cieľom je dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase predvolebnej kampane. Rada bude monitorovať spolu 23 spravodajských a publicistických relácií Slovenskej televízie, TV Markíza, JOJ, TA3, Rádia Slovensko a Rádia Patria. Okrem tohto plánovaného monitoringu Rada vysielanie mapuje aj na základe sťažností a podnetov divákov a právnických osôb, často aj samotných politických strán. „V minulosti sme pred voľbami monitorovali aj jedného z komerčných rozhlasových vysielateľov – Rádio Expres, medzitým však z programu vypustil politicko-publicistickú reláciu a sústredili sa na svoje poslanie hudobného rádia s aktuálnym spravodajstvom a dopravným servisom, takže sme ho do monitoringu teraz nezaradili,“ vysvetlil predseda Rady Miloš Mistrík.  
 
            Vysielanie počas 21-dňovej predvolebnej kampane a volieb upravuje priamo volebný zákon. Stanovuje spôsob vysielania politickej reklamy aj špeciálnych diskusných relácií so zástupcami kandidujúcich strán a hnutí. Tie môžu vysielať popri verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska aj komerčné médiá. Prípadné výhrady k neproporčnému narábaniu s časom určeným v týchto reláciách jednotlivým kandidátom či zloženiu hostí jednotlivých relácií však nerieši Rada pre vysielanie, ale Ústredná volebná komisia. „Napriek tomu sa sťažovatelia zvyknú obracať na Radu. V súvislosti s voľbami do NRSR v roku 2010 sme riešili dva takéto podnety, v zmysle zákona sme ich ale postúpili Ústrednej volebnej komisii,“ doplnil M. Mistrík.

            Rada dozerá napríklad na dodržiavanie povinnosti zreteľne označovať a oddeľovať politickú reklamu od ostatného vysielania. Schvaľuje tiež projekty predvolebných diskusných štúdií komerčných televízií a rozhlasových staníc. V súvislosti s kampaňou a voľbami Rada zvýšenú pozornosť venuje aj ustanoveniam o všestrannosti informácií, pluralite názorov, objektivite a nestrannosti vysielaného obsahu.

            Komentár Rady k zákonnej úprave vysielania počas volieb je vysielateľom dostupný na webovej stránke Rady www.rada-rtv.sk.
Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak