Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 7. 2. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
7. 2. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • odňala licenciu na rozhlasové vysielanie spoločnosti RM PROGRES s.r.o  (programová služba Rádio ZET) z dôvodu, že previedla obchodný podiel prevyšujúci 55 % bez predchádzajúceho súhlasu Rady;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 600 eur vysielateľovi OTS, s.r.o. (programová služba Kysucké televízne vysielanie) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (poskytnutie súvislého záznamu z vysielania na vyžiadanie Rady);
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 200 eur prevádzkovateľovi retransmisie SWAN, a.s. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, M2, ORF1, ORF2, Spektrum Home, France 2, France 3, KIKA, RAI UNO, TVE bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s odvysielaním príspevku Ostro v parlamente – Slota vynadal Dostálovi v programe Noviny dňa 28. 6. 2011 o cca 19:39 hod.;
  • začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možných porušení § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov) v súvislosti s odvysielaním príspevku ZABIL HO PRÚD – Chcel vziať káble do zberu? v programe Noviny dňa 4. 12. 2011 o cca 19:00 hod. a príspevku Českí lekári nekomentujú v programe Noviny dňa 5. 12. 2011 o cca 19:33 hod.;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. (programová služba Jemné Melódie) vo veci možného porušenia povinností ustanovených v § 34 ods. 1 (zreteľné oddelenie reklamy), § 31a ods. 4 (zákaz skrytej reklamy), § 35 ods. 8 (zreteľné oddelenie dlhšieho reklamného oznámenia – programu informačného charakteru) a § 31a ods. 10 ZVR (zákaz reklamy na lieky dostupné iba na lekársky predpis) v súvislosti s vysielaním v dňoch 4. a 8. 11. 2011;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), a to dňa 14. 10. 2011 v čase od 23:00 hod. do 24:00 hod., kedy mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 2. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak