Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 1. 2. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
1. 2. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 100 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo veci porušenia § 32 ods. 9 zákona ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy) v súvislosti s odvysielaním komunikátu, ktorý popularizoval politickú stranu 99% - občiansky hlas a jej kandidátov Alenu Dušatkovú, Pavla Pavlíka, Petra Vačoka v dňoch 7. a 9. 1. 2012, čím naplnil definíciu politickej reklamy;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci porušenia § 32 ods. 9 zákona ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy) v súvislosti s odvysielaním komunikátu, ktorý popularizoval politickú stranu 99% - občiansky hlas a jej kandidátov Alenu Dušatkovú, Pavla Pavlíka, Petra Vačoka v dňoch 8. a 9. 1. 2012, čím naplnil definíciu politickej reklamy.


Uznesenia prijaté dňa 1. 2. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak