Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 10. 1. 2012

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
10. 1. 2012 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila sankciu – pokutu vo výške 170 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba Markíza) vo veci porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Dva a pol chlapa zo dňa 11. 6. 2011;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 200 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba Markíza) vo veci porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Farma zo dňa 29. 8. 2011;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy) v súvislosti s odvysielaním komunikátov prezentujúcich kandidátov politickej strany 99 % - občiansky hlas, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz politickej reklamy) v súvislosti s odvysielaním komunikátov prezentujúcich kandidátov politickej strany 99 % - občiansky hlas, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 23. 10. 2011 o cca 20:07 hod. odvysielal informácie o svojej programovej ponuke bez označenia podľa JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Mafstory dňa 23. 10. 2011 o cca 21:18 hod., ktorý je klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, pred 22. hodinou;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s premiérovým odvysielaním programu Ako som spoznal vašu mamu (1. a 2. časť) dňa 31. 10. 2011 o cca 16:11 hod a o cca 16:39 hod. s českým dabingom, ktorý bol vyrobený po 1. 1. 2008.


Na dnešnom zasadnutí bol za podpredsedu Rady zvolený Mgr. Karol Haťapka.


Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 1. 2012 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak