Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 20.12.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
20. 12. 2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 50 000 eur Rozhlasu a televízii Slovenska  (programová služba Dvojka) za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním diskusie o kauze „Cervanová“ dňa 23. 6. 2011 o cca 20:15 hod. v rámci programu Večer pod lampou;
 • uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona Rozhlasu a televízii Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (zabezpečenie všestrannosti informácií a názorovej plurality) v súvislosti s odvysielaním diskusie o kauze „Cervanová“ dňa 23. 6. 2011 o cca 20:15 hod. v rámci programu Večer pod lampou;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur Rozhlasu a televízii Slovenska (programová služba Jednotka) z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 38 ods. 4 zákona ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu OTO 2008 dňa 11. 3. 2009 o cca 20.15 hod.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Rozhlasu a televízii Slovenska (programová služba Dvojka) z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (zabezpečenie všestrannosti informácií a názorovej plurality) v súvislosti s odvysielaním programu Maďarský magazín dňa 3. 8. 2011 o cca 16:36 hod.;
 • začala dve správne konania voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s  r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s odvysielaním programov Televízne noviny dňa 5. 9. 2011 o cca 19:00 hod. a  Teleráno dňa 8. 9. 2011 o cca 6:00 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA2 , a.s. (programová služba Europa 2) vo veci možných porušení § 34 ods. 1 ZVR (rozoznateľnosť a zreteľné oddelenie reklamy od iných častí programovej služby), § 35 ods. 8 (slovné upozornenie na vysielanie dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru) a § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, a.s. (programová služba Rádio Expres) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (rozoznateľnosť a zreteľné oddelenie reklamy od iných častí programovej služby) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011 a vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 (slovné upozornenie na vysielanie dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním dňa 26. 9. 2011;
 • začala správne konanie voči Rozhlasu a televízii Slovenska (programová služba Rádio FM) vo veci možných porušení § 34 ods. 1 ZVR (rozoznateľnosť a zreteľné oddelenie reklamy od iných častí programovej služby) a § 38 ods. 2 (zreteľné označenie sponzora na začiatku a konci sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • začala správne konanie voči Rozhlasu a televízii Slovenska (programová služba Patria) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním dňa 27. 9. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO) vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 ZVR (slovné upozornenie na vysielanie dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. (programová služba Jemné Melódie) vo veci možných porušení § 34 ods. 1 (rozoznateľnosť a zreteľné oddelenie reklamy od iných častí programovej služby) a § 35 ods. 8 (slovné upozornenie na vysielanie dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA a.s. (programová služba Rádio Viva) vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 (slovné upozornenie na vysielanie dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním dňa 26. 9. 2011a vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 (zreteľné označenie sponzora na začiatku a konci sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním v dňoch 26. a 27. 9. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba RÁDIO PREŠOV) vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 (slovné upozornenie na vysielanie dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru) v súvislosti s vysielaním dňa 5. 10. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi L & L média, s.r.o. (programová služba Levočský televízny magazín) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) (poskytnutie súvislého záznamu vysielania na vyžiadanie Rady);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) (reklama a telenákup nesmú poškodzovať záujmy spotrebiteľov a zneužívať ich dôveru) v súvislosti s odvysielaním komunikátu iQvíz casino dňa 9. 9. 2011 o cca 14:09 hod.


Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 12. 2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak