Tlačová informácia zo dňa 9.12.2011 (Televízie nerešpektujú potreby sluchovo postihnutých a nevidiacich )

 

Od roku 2007 je účinná nová zákonná úprava vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých, tzv. multimodálny prístup. V praxi znamená povinnosť televízií vysielať stanovené percento svojich programov so skrytými alebo otvorenými titulkami, v posunkovej reči nepočujúcich alebo s hlasovým komentárom pre nevidiacich.
 
Podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, Slovenská televízia musí skrytými alebo otvorenými titulkami sprevádzať 50 percent všetkých programov na Jednotke aj Dvojke, v posunkovej reči vysielať alebo do nej tlmočiť 3 percentá všetkých svojich programov na oboch programových službách a 20 percent programov Jednotky aj Dvojky musí sprevádzať hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Súkromní vysielatelia, s výnimkou lokálnych, majú povinnosť vysielať 10 percent všetkých svojich programov so skrytými či otvorenými titulkami alebo v posunkovej reči či do nej tlmočených. Hlasovým komentovaním pre nevidiacich majú sprevádzať 3 percentá programov.  
 
Televízie majú povinnosť všetky takto vysielané programy zreteľne označiť priamo pri ich vysielaní, v oznámení o ňom aj v prehľadoch programov.

Rada pre vysielanie a retransmisiu dodržiavanie týchto ustanovení monitoruje a od televízií požaduje štatistiku o odvysielanom programe, ktorá okrem iného obsahuje aj vyhodnotenie podielov programov vysielaných pre sluchovo a zrakovo postihnutých.

„Napriek tomu, že povinnosť vysielať so zreteľom na potreby sluchovo a zrakovo postihnutých nadobudli televízie už pred štyrmi rokmi, stále nedosahujú zákonné podiely programov s multimodálnym prístupom. V tejto súvislosti Rada momentálne vedie voči vysielateľom štyri správne konania. Dve voči Rozhlasu a televízii Slovenska (Jednotka a Dvojka) a dve voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. (TV Markíza a TV Doma),“ povedal Miloš Mistrík, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu.  

Vysielateľom, u ktorých sa potvrdí, že nedržali stanovený podiel programov s multimodálnym prístupom, hrozí ako sankcia najskôr upozornenie na porušenie zákona, v prípade opakovaného porušenia finančná pokuta vo výške od 3 319 do 66 387 eur.Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak