Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 6.12.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa
6. 12. 2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Reduta spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur Rozhlasu a televízii Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (vysielanie skrytej reklamy) v súvislosti s odvysielaním rozhovoru, v ktorom bol propagovaný produkt „Podkovičník MIX“, dňa 13. 4. 2011 o cca 12:12 hod. v programe Dámsky magazín;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti TERMOSAT, spol. s r.o. (programová služba INFOTEX-Rožňava, Rimavská Sobota) z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (poskytnutie súvislého záznamu vysielania na vyžiadanie Rady);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (zabezpečenie objektívnosti a nestrannosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Miliónový internet dňa 29. 9. 2011 o cca 18:30 hod. v programe Hlavné správy;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (zabezpečenie objektívnosti a nestrannosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Desaťročia žijú v strachu dňa 19. 9. 2011 o cca 19:00 hod. v programe Televízne noviny;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi OTS, s.r.o., Čadca (programová služba Kysucké televízne vysielanie) vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (poskytnutie súvislého záznamu vysielania na vyžiadanie Rady).Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 12. 2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak