Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 23.11.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch
21. a 23. 11. 2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • pridelila frekvencie 93,8 MHz Košice a 94,0 MHz Prešov spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o. (programová služba Rádio BEST);
 • pridelila frekvenciu 87,9 MHz Čadca spoločnosti EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2);
 • pridelila frekvencie 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou a 104,4 MHz Považská Bystrica spoločnosti Marián Dokupil – Doko Media (programová služba Rádio GO DeeJay);
 • pridelila frekvencie 93,6 MHz Partizánske a 90,5 MHz Prievidza spoločnosti M Technologies, s.r.o. (programová služba Rádio WOW);
 • pridelila frekvenciu 94,8 MHz Košice spoločnosti GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio HEY);
 • udelila sankciu – pokutu vo výške 6 000 eur spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 28. 5. 2011 o cca 19:00 hod. odvysielala v rámci programu Televízne noviny príspevok Pochybnosti o útulku, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti riaditeľky predmetného útulku;
 • udelila sankciu – pokutu vo výške 3 320 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 7. 6. 2011 o cca 19:15 hod. odvysielala v rámci programu Také bolo Slovensko príspevok informujúci o smrti 5-ročného chlapca, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti zobrazeného zosnulého;
 • udelila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) za porušenie povinností ustanovených v § 38 ods. 2 a 4 ZVR (označenie sponzorovaných programov; zákaz priamej podpory predaja, nákupu a prenájmu tovarov a služieb sponzora) v súvislosti s odvysielaním programu Bez servítky dňa 13. 4. 2011 o cca 8:40 hod;
 • udelila sankcie – pokuty vo výške 1 000 eur a 300 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (poskytnutie súvislého záznamu vysielania na vyžiadanie Rady);
 • udelila sankciu – pokutu vo výške 2 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s odvysielaním programu Dumbo dňa 23. 7. 2011 o cca 10:33 hod;
 • udelila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), v súvislosti s odvysielaním programu Dumbo dňa 23. 7. 2011 o cca 10:33 hod, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím vysielateľ porušil povinnosť odvysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom v štátnom jazyku;
 • udelila sankciu – upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi retransmisie Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina za porušenie § 17 ods. 1 písm. e) ZVR (uzavretie typovej zmluvy s každým užívateľom služby retransmisie);
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Návod na vraždu dňa 2. 10. 2011 o cca 20:37 hod;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2011 v časovom úseku od 21:07 do 21:37 hod. dvakrát prerušila program Návod na vraždu zaradením reklamných blokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s odvysielaním programu Slávnostný galavečer dňa 22.9.2011 o cca 20:00 hod;
 • začala správne konanie voči spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb Nova, Nova Cinema, Prima Love, Prima Cool, TV Barrandov a Prima bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o., Nitra (programová služba Rádio ONE) vo veci možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu, že frekvenciu 93,5 MHz Lučenec vysielateľ nevyužíva na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Roman Lihocký - AT, Bratislava vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie.


Všetky uznesenia prijaté dňa 23. 11. 2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.JUDr. Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak