Tlačová informácia zo dňa 16.11.2011 (Rada rozhodne o nových rozhlasových licenciách )

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlasuje pravidelne dvakrát ročne výberové konania na obsadenie frekvencií pre terestriálne vysielanie. Do jesenného výberového konania sa prihlásilo 11 subjektov: Best FM Media spol. s r.o., DRV s.r.o., GES Slovakia, s.r.o, EUROPA 2, a.s., Marián Dokupil – Doko Media, M Technologies spol. s r.o., T.W. Rádio, s.r.o., SITY MEDIA s.r.o., Rozhlas a televízia Slovenska, RADIO ROCK s.r.o. a ČH HORNETS s.r.o.
 
       Najväčší záujem je o dve frekvencie v lokalite Košice – o 94,8 MHz sa uchádza päť záujemcov (T.W. Rádio, SITY MEDIA, Rozhlas a televízia Slovenska, RADIO ROCK a ČH HORNETS), o 93,8 MHz majú záujem traja žiadatelia (Best FM Media, DRV a GES Slovakia). Každú z frekvencií môže Rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie.

       Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktoré bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.
 
       Súčasťou rozhodovacieho procesu je verejné vypočutie žiadateľov. Bude sa konať v pondelok, 21. 11. 2011 od 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

    Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:
lokalita frekvencia žiadateľ verejné vypočutie
    Best FM Media 11:45 hod.
Košice 93,8 DRV 12:15 hod.
    GES Slovakia 10:15 hod.
    Best FM Media 11:45 hod.
Prešov 94,0 DRV 12:15 hod.
    GES Slovakia 10:15 hod.
Čadca 87,9 EUROPA 2 10:00 hod
Bánovce nad Bebravou 96,9 Marián Dokupil - Doko Media 12:30 hod.
Považská Bystrica 104,4 Marián Dokupil - Doko Media 12:30 hod.
Partizánske 93,6 M Technologies 11:00 hod.
Prievidza 90,5 M Technologies 11:00 hod.
    T.W Rádio 10:45 hod.
    SITY MEDIA 12:00 hod.
Košice 94,8 RTVS 10:30 hod.
    RADIO ROCK 10:30 hod.
    ČH HORNETS 10:15 hod.


Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak