Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 25.10.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25.10.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • udelila licenciu na regionálne televízne vysielanie programovej služby Carisma TV spoločnosti Carisma TV, s. r. o., Dvory nad Žitavou;
 • uložila sankcie – pokuty vo výške 1 000 a 1 000 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. za porušenie povinnosti ustanovenej v § 38 ods. 4 ZVR tým, že odvysielala sponzorovaný program Teleráno v dňoch 4. a 11. 4. 2011, v ktorom došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu produktov subjektu označeného v programe ako „james-shop“ (taška james) a spoločnosti Orange Slovensko, a. s. (Fiber TV);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 670 eur spoločnosti MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 39a ods. 2 ZVR (povinnosť informovať verejnosť o umiestnení produktov v programe) v súvislosti s odvysielaním programu Panelák dňa 20.12.2010, ktorý obsahoval informácie o službe Skylink;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Rádio VIVA, a. s. za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s nevyužívaním frekvencií 90,0 MHz Medzilaborce a 92,8 MHz Ružomberok na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti TV AGENCY, s. r. o. (programová služba TV PATRIOT) z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (zabezpečenie objektívnosti a nestrannosti), a to odvysielaním politicko-publicistického program Na margo dňa 17. 4. 2011;
 • uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona spoločnosti EUROPA 2, a. s. vo veci porušenia povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním piesne interpreta Rytmusa s názvom Jebe (vo verzii vysielateľom označenej ako Ebe) v programoch ZOO Vyber si ma na maXXimum, Maxximum muziky a Afterparty v dňoch od 15., 16., 18. do 20. 4. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov) v súvislosti s odvysielaním programu Farma dňa 12. 8.2011;
 • začala správne konanie voči Rozhlasu a televízii Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (zabezpečenie všestrannosti informácií a názorovej plurality) v súvislosti s odvysielaním programu Maďarský magazín dňa 3. 8. 2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programu Farma z dňa 29.8.2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľom VIVA, a. s., RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio KISS s. r. o. a SPINOZA s. r. o. podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s možným nevyužívaním frekvencií na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené;
 • v prípade VIVA, a. s., Rádio KISS s. r. o. a SPINOZA s. r. o. zároveň Rada začala správne konanie z dôvodu možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v súlade s udelenou licenciou).


Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 10. 2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie   
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak