Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 11.10.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11.10.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV ESO spoločnosti JASLAM, s.r.o.;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Dva a pol chlapa z dňa 11.6.2011;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Rok po masakre v Devínskej Novej Vsi v rámci programu Krimi noviny z dňa 30.8.2011;
  • uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Profil Jána Pavla II. v rámci programu Televízne noviny z dňa 1.5.2011;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 38 ods. 4 ZVR (propagácia sponzora alebo tretej osoby) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Teleráno dňa 12.4.2011;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 38 ods. 4 ZVR (propagácia sponzora alebo tretej osoby) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Teleráno dňa 13.4.2011;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 38 ods. 4 ZVR (propagácia sponzora alebo tretej osoby) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Teleráno dňa 3.5.2011;
  • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Naša spoločnosti CREATV spol. s r.o.;
  • vyhlásila výberové konanie na udelenie licencie/zmenu licencie na  rozhlasové terestriálne vysielanie na 21.11. a 22.11.2011;Ostatné uznesenia prijaté dňa 11.10.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak