Výberové konanie - jeseň 2011

Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejňuje zoznam frekvencií v rámci výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2011.

Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:

  1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: do 4.11.2011
  2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
  3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 21.11.2011                                          ROZHLASOVÉ VYSIELANIE – výberové konanie jeseň 2011

Správne konanie
Lokalita
Frekvencia [MHz]
Výkon [W]  Poznámky
Účastníci konania
 465-PLO/O-
 R01/2011
Košice 93,8 2000musí byť pridelená spoločne s Prešovom 94,0 MHzBest FM Media spol. s r.o.
DRV s.r.o.
GES Slovakia, s.r.o
 466-PLO/O-
 R02/2011
 Prešov 94 500musí byť pridelená spoločne s Košicami 93,8 MHzBest FM Media spol. s r.o.
DRV s.r.o.
GES Slovakia, s.r.o
 467-PLO/O-
 R03/2011
 Čadca 87,9 1000 EUROPA 2, a.s.
 468-PLO/O-
 R04/2011
 Bánovce
 nad
 Bebravou
 96,9 500 Marián Dokupil – Doko Media
 468-PLO/O-
 R05/2011
 Považská
 Bystrica
 104,4 300 Marián Dokupil – Doko Media
 468-PLO/O-
 R06/2011
 Partizánske
 93,6 1000  
M Technologies spol. s r.o.
 468-PLO/O-
 R07/2011
 Prievidza 90,5 1000vhodná len pre vysielateľa M Technologies spol. s r.o. 
M Technologies spol. s r.o.
 468-PLO/O-
 R08/2011
 Košice 94,8 1000 T.W. Rádio, s.r.o.,
SITY MEDIA s.r.o.,
Rozhlas a televízia Slovenska
DRV s.r.o.
GES Slovakia, s.r.o.
RADIO ROCK s.r.o.
ČH HORNETS s.r.o.


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak