Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 27.09.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27.09.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu
 

  • v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie odňala podľa § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. spoločnosti MAC TV s.r.o. kanál 44, Námestovo, vysielač Liptovský Mikuláš, spoločnosti CREATV s.r.o. kanál 50, Košice, vysielač Košice a spoločnosti MARKÍZA –SLOVAKIA spol. s r.o. kanál 44, Bratislava, vysielač Bratislava, kanál 44, Námestovo, vysielač Dlhá nad Oravou, kanál 44, Námestovo, vysielač Liptovské Revúce, kanál 49, Banská Bystrica, vysielač Banská Bystrica, kanál 55, Trenčín, vysielač Ráztočno, kanál 57, Rimavská Sobota, vysielač Rožňava a kanál 57, Michalovce, vysielač Snina;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých –JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Pritiahni si šťastie z dňa 2.7.2011;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR  a § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (ochrana maloletých – JSO, používanie štátneho jazyka v detskom programe) v súvislosti s odvysielaním programu Dumbo z dňa 23.7.2011;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých –JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Farma z dňa 27.7.2011;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Farma z dňa 1.8.2011;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku  Ostro v parlamente v rámci programu Noviny z dňa 28.6.2011;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a §18a ZVR  v súvislosti s možným nezabezpečením multimodálneho prístupu k programovej službe Markíza a DOMA v mesiacoch január, február, marec a apríl  2011;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTVS vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a §18 ods. 3 ZVR  v súvislosti s možným nezabezpečením multimodálneho prístupu k programovej službe Jednotka a Dvojka v období 1. a 2. štvrťrok 2011;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 2000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním záznamov televíznej programovej služby JOJ z dní 23.02, 25.02. 2011 a 6. 3. 2011.

 
 
Ostatné uznesenia prijaté dňa 27.9.2011 a 04.10.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.
 
 
  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie

  Rady pre vysielanie a retransmisiu
 

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak