Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 13.09.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 13.09.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • začala správne konanie voči spoločnosti RM PROGRES s.r.o. v súvislosti s možným prevodom obchodného podielu bez predchádzajúceho súhlasu Rady;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby Televízia Prešov spoločnosti GAAD REAL, s.r.o.;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne televízne vysielanie programovej služby FORWE spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o.;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne televízne vysielanie programovej služby Západoslovenská televízia spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o.;

 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby TV 7 spoločnosti seven media s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby DTV spoločnosti Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby WYWAR spoločnosti Quartex group, spol. s r.o.;
 • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Nespokojnosť s odškodnením v rámci programu Hlavné správy z dňa 3.7.2011;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona (RTVS – STV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (pluralita informácií v rámci programovej služby a ochrana ľudskej dôstojnosti)v súvislosti s odvysielaním diskusie na tému Kauza Cervanová v rámci programu Večer pod lampou z dňa 19.6.2011;
 • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 5000 eur vysielateľovi na základe zákona (RTVS – SRO) z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním informácií o operačnom systéme Windows 7 v rámci programu Popoludnie na Slovensku dňa 22.10.2009 (vec vrátená z NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním upútaviek na program Ano, šéfe! and Šéfka dňa 5.3. a 11.3.2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 35 ods. 3 ZVR (povolený počet reklamných prerušení) v súvislosti s odvysielaním programu Kapor na torte dňa 19.3.2011;
 • začala 4x správne konanie (MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., MAC TV s.r.o. CREA TV s.r.o. a RTVS) vo veci odnímania frekvencií pre potreby digitálneho vysielania;
 • pridelila alternatívnu frekvenciu - kanál 27 Štúrovo spoločnosti MARKÍZASLOVAKIA spol. s r. o. do 31.12.2011.


Ostatné uznesenia prijaté dňa 13.9.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak