Zápisnica RVR č.18/2002 zo dňa 10.9.2002

 

Zápisnica č. 18/2002

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 10.09.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady

Prítomní členovia Rady: 5 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská

Program:

  1. Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR
    (monitorované obdobie: 02.09.-08.09.2002)
  2. Rôzne


K bodu 2)
Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR za obdobie od 02.09.2002 do 08.09.2002 - STV, TV Markíza, TV JOJ, TA 3, Sro, Rádio Slobodná Európa, Rádio BBC, Rádio TWIST, Rádio Hviezda FM, Rádio Expres, Rádio OKEY obsiahnuté v Správe č.3 Rada prerokovala a konštatovala, že nezakladajú dôvod na začatie správnych konaní voči vysielateľom. Rada súčasne prerokovala výsledky kvantitatívnej analýzy vysielania spravodajstva rozhlasových a televíznych staníc za obdobie od 26.8.do 1.9.2002, Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie výsledkov na www stránke. Ďalej sa Rada oboznámila so stavom doručených sťažností - sťažnosť FO na vysielania Rádia Hviezda zo dňa 3.9.2002, odstúpenie sťažnosti podpredsedu HZDS zo strany ÚVK (spor STV a TV Markíza ohľadom platenia šotov ) zo dňa 5.9.2002 a sťažnosť FO na vysielanie Televízie Prievidza zo dňa 9.9.2002.

K bodu 3)
Rôzne
a) Rada sa oboznámila s výsledkami tretej hodnotiacej správy organizácie MEMO 98, ktorú vydali 6.9.2002 a s výstupmi Aliancie na podporu fair play z tlačovej konferencie, ktorá sa konala dňa 9.9.2002.
b) Predseda Rady oboznámil členov Rady s priebehom a výsledkami seminára ohľadom možnej regulácie Internetu, ktorý sa konal dňa 6.9.2002. v Budapešti.

PhDr. Peter Kováč
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak