Tlačová informácia zo dňa 28.7.2011 (Jazyková rozmanitosť v slovenských médiách)

Jazyková rozmanitosť v slovenských médiách

Podľa Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu v súčasnej dobe vysiela 19 vysielateľov na základe licencie televízne programové služby v jazyku národnostnej menšiny. Ich vysielanie sa uskutočňuje v maďarskom jazyku. Ďalšie národnostné menšiny a etnické skupiny nemajú svoje vysielanie na základe licencie, dostatočný priestor však majú vyhradený vo verejnoprávnych okruhoch RTVS. Podľa posledného štatistického sčítania obyvateľov sa k príslušníkom národnostných menšín prihlásilo 704 315 osôb, čo predstavuje 13,1% z celkového počtu obyvateľov SR. Z toho najviac zastúpená bola maďarská menšina (9,7%), nasleduje rómska (1,7%), česká (0,8%), rusínska (0,4%), ukrajinská (0,2%), nemecká (0,1%) a iné. V roku 2009 požiadalo Združenie Rusínov Slovenska o prešovskú rozhlasovú frekvenciu 97,2 MHz, ale keďže išlo o občianske združenie, Rada mu na základe zákona č. 308/2000 nemohla licenciu prideliť. V súčasnosti Rada neeviduje žiadateľa, ktorý by prejavil záujem vysielať v jazyku národnostných menšín. „Je to škoda, že sa ďalšie národnostné menšiny a etnické skupiny neuchádzajú o možnosť mať súkromné televízne či rozhlasové vysielanie, veď by sa určite našla aj podpora zo slovenských alebo európskych fondov," vyjadril sa k súčasnej situácii predseda licenčnej Rady prof. Miloš Mistrík.


Mgr. Martina Kertészová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak