Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 04.07.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 04.07.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • začala 5 správnych konaní voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (priama podpora sponzora programu alebo tretej osoby)  v súvislosti s odvysielaním programu Teleráno v dňoch 4.4.,11.4.,12.4.,13.4., 3.5.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislých záznamov vysielania programu Teleráno z dní 4.4.,11.4.,12.4.,13.4., 3.5. a 4.5.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Profil Jána Pavla II. v rámci programu Televízne noviny z dňa 1.5.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti TV AGENCY (programová služba TV Patriot) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Na margo dňa 17.4.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 a § 39a ods. 2 ZVR (skrytá reklama – product placement) v súvislosti so zobrazením vizuálnej informácia o produkte „notebook zn. Sony - VAIO“ v rámci programu  Nočný žurnál a programu Šport+  dňa 10.5.2011;
 • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 500 eur vysielateľovi na základe zákona (SRO) z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Z Terchovej naživo z dňa 9.9.2009 (vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3000 eur vysielateľovi na základe zákona (STV) z dôvodu porušenia § 38 ods. 4 ZVR (priama podpora sponzora programu alebo tretej osoby) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Pošta pre teba dňa 20.11.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 38 ods. 4 ZVR (priama podpora sponzora programu alebo tretej osoby) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Panelák  dňa 20.12.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. i) ZVR (prerušenie programu programom) v súvislosti s prerušením programu Čistič programom PROMI NOVINY – Ples v opere dňa 8.1.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3300 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu   Chilli, sex a samba dňa 22.1.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním upútaviek bez ich trvalého označenia piktogramom nevhodnosti dňa 30.1.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 400 eur  vysielateľovi na základe zákona (STV) z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Medzinárodné únosy detí v rámci programu Správy dňa 28.1.2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona (STV) z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu O päť minút 12 dňa 13.2.2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestná a slušná reklama) v súvislosti s odvysielaním vlastnej propagácie na program Česko Slovenská Superstar z dňa 12.2.2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zaraďovanie reklamy) v súvislosti s odvysielaním na programu  Bláznivý Jimov život dňa 12.2.2011;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby MARKÍZA Cinema spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.

Ostatné uznesenia prijaté dňa 4.7.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak