Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 21. 06. 2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21. 6. 2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • uložila pokuty – 6x vo výške 700 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie Jednotného systému označovania) v súvislosti s odvysielaním upútaviek bez ich trvalého označenia piktogramom nevhodnosti v dňoch 5.12.,10.12., 13.12., 20.12., 22.1. a 23.2.2011;
  • uložila pokuty – 15x vo výške 3320 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (nejednoznačná výzva) v súvislosti s odvysielaním reklamných spotov na lieky;
  • uložila pokuty –  4x vo výške 3320 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (nejednoznačná výzva) v súvislosti s odvysielaním reklamných spotov na lieky;
  • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA  spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním príspevku Volebné štúdio na Markíze v rámci programu Televízne noviny dňa 21.3.2009 (vrátené z NS SR);
  • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA  spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dôchodcov pribúda aj vďaka medicíne v rámci programu Televízne noviny dňa 2.3.2010(vrátené z NS SR);
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA  spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Vraj to bola pomsta v rámci programu Televízne noviny dňa 15.12.2010;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1. § 36 ods. 1, § 35 ods. 3  ZVR (zaraďovanie reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Sex v meste dňa 18.12.2010;
  • uložila pokutu – vo výške 700 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie Jednotného systému označovania) v súvislosti s odvysielaním  upútavky na program Dr. House dňa 1.1.2011.Ostatné uznesenia prijaté dňa 21.6.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak