Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 07. 06. 2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 6. 2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Česko Slovenská Superstar z dňa 19.3. a 20.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti EUROPA 2, a.s. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním piesne Jebe (Rytmus) v dňoch 15.,16.,18. a 20.4.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (prerušovanie programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu Kapor na torte  z dňa 19.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 a § 31a ods. 4 ZVR (prerušovanie programu reklamou a skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Bez servítky z dňa 13.4.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Záchranku má na stole prokurátor v rámci programu Televízne noviny z dňa 24.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Odlievanie peňazí zo záchranky v rámci programu Televízne noviny z dňa 27.3.2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1  ZVR (zaraďovanie reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Ratatouille dňa 5.12.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1  ZVR (zaraďovanie reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Farmár hľadá ženu dňa 10.12.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1  ZVR (zaraďovanie reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Panelák dňa 20.12.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2500 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu programu Noviny Plus – Martinka –Kleopatra  z Turca  z dňa 13.12.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Noviny Plus – Martinka –Kleopatra  z Turca  z dňa 13.12.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu Noviny Plus – Martinka –Kleopatra  z Turca  z dňa 13.12.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním upútaviek bez ich trvalého označenia piktogramom nevhodnosti v dňoch 8.1. a 14.2.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 100 eur spoločnosti RADIO a.s. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu z dňa 11.1.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 300 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania z dňa 13.1.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zachránili odrezanú ruku v rámci programu Televízne noviny z dňa 16.1.2011;
 • uložila pokuty – 18x vo výške 3320 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (nejednoznačná výzva) v súvislosti s odvysielaním reklamných spotov na lieky;
 • uložila pokuty – 2x vo výške 3320 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (nejednoznačná výzva) v súvislosti s odvysielaním reklamných spotov na lieky.


Ostatné uznesenia prijaté dňa 7.6.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak